Confianza e ilusión, dos bellas ‘montañas’

Confianza e ilusión, dos bellas ‘montañas’