El Kin-Ball andaluz lució en la capital jiennense

El Kin-Ball andaluz lució en la capital jiennense